Pravila in pogoji

SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA 

1. Uvodne določbe

Radio Center d.o.o. (v nadaljevanju: RC) je sprejel splošne pogoje poslovanja, ki jih uporablja pri komuniciranju s tretjimi osebami (v nadaljevanju: posamezniki). Splošni pogoji so javno objavljeni na spletni strani www.radiocenter.si.

Besedilo veljavnih Splošnih pogojev poslovanja zavezuje vse posameznike, ki vstopajo v pravna razmerja z RC. Šteje se, da je posameznik s Splošnimi pogoji seznanjen ter da na njih pristaja. 

2. Zbirke osebnih podatkov

RC (v nadaljevanju: upravljalec osebnih podatkov) obdeluje in zbira osebne podatke posameznikov, pridobljene iz javno dostopnih virov ali v okviru zakonitega opravljanja svoje dejavnosti, med drugim v sklopu organizacije nagradnih iger, kjer zbira osebne podatke sodelujočih v nagradnih igrah in jih vpiše v svojo bazo. Osebni podatki, ki jih zbira, so: ime, priimek, datum rojstva, kraj bivanja, elektronski naslov in telefonska številka. 

Upravljalec osebnih podatkov bo pridobljene osebne podatke vseh, ki bodo sodelovali v nagradnih igrah, sam ali preko pogodbenega obdelovalca osebnih podatkov uporabljal, shranjeval in varoval v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo na področju varstva osebnih podatkov ter jih, razen pod posebnimi pogoji iz vsakokrat objavljenega pravilnika za posamezno nagradno igro, ne bo posredoval tretjim osebam. 

S prijavo v nagradno igro se šteje, da je sodelujoči seznanjen, da upravljalec in njegovi pogodbeni obdelovalci osebnih podatkov njegove osebne podatke obdelujejo in si jih medsebojno posredujejo za namen izvajanja nagradne igre, podelitve nagrade in neposrednega trženja.

Osebni podatki, ki jih upravljalec uporablja za namen neposrednega trženja, se hranijo do preklica oz. največ 5 (z besedo: pet) let. Podatki o nagrajencu pa se hranijo do poteka zakonskega roka hrambe, če je vrednost nagrade višja od 42,00 EUR (z besedo: dvainštirideset evrov) oziroma do izpolnitve namena, za katerega so bili posredovani. Osebni podatki, ki se zbirajo izključno za namen izvedbe posamezne nagradne igre, pa se brišejo po zaključku nagradne igre.

Posameznik ima pravico do seznanitve in dostopa do lastnih osebnih podatkov. Prav tako lahko zahteva popravek, omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov ter uveljavlja pravico do prenosljivosti podatkov. Svoje pravice lahko posameznik uveljavlja na podlagi zahtevka, naslovljenega na elektronski naslov: pr@radiocenter.si.

V primeru suma kršitve pravic sodelujočega v zvezi z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja obdelave osebnih podatkov ima sodelujoči pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu. S prijavo v nagradno igro, ki jo organizira RC (v nadaljevanju: organizator) sodelujoči izrecno soglaša z objavo svojega imena in priimka na spletni strani www.radiocenter.si,  in sicer v primeru, da je bil v nagradni igri nagrajen. Organizator lahko z namenom marketinga, reklamiranja in promocije podelitev nagrade fotografira oz. snema ter foto in/ali video posnetke objavi na svojih medijskih oz. komunikacijskih kanalih. Organizator ima nad posnetki ter fotografijami stalne in neomejene pravice, tako teritorialno kot časovno ter kakorkoli drugače, brez omejitev in neodplačno. 

3. Shranjevanje osebnih podatkov

Upravljalec se zavezuje, da bo vse osebne podatke poslušalcev oziroma sodelujočih v nagradnih igrah varoval v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov ter da jih ne bo posredoval tretjim osebam, razen njegovim pogodbenim obdelovalcem.

4. Omejitev reproduciranja vsebin

Članki, slike, posnetki in ostale vsebine, objavljene na spletni strani www.radiocenter.si oz. v programu Radia Center, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene. Vsebovati morajo vsa opozorila o avtorskih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kakorkoli drugače razširjati brez navedbe vira.

5. Znamka Hitradio Center

Blagovna znamka Hitradio Center in njen logotip sta zaščitena pri Uradu za intelektualno lastnino in sta last družbe Radio Center d.o.o., Koprska 98, 1000 Ljubljana. Vsakršna morebitna zloraba katerekoli od navedenih znamk ali pripadajočih logotipov bo imela kazenskopravne ali/in odškodninske posledice.

6. Piškotki na spletnem mestu www.radiocenter.si

Upravljalec spletnega mesta www.radiocenter.si,  Radio Center d.o.o., uporablja spletne piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje, varnosti ter analitiko obiska spletnega mesta. Piškotki so neškodljivi in ne beležijo osebnih podatkov obiskovalcev spletnih strani, njihovih gesel ter ostalih spornih informacij.

Piškotki so male tekstovne datoteke, ki jih spletne strani shranijo v napravo obiskovalca spletne strani (osebni računalnik, pametni telefon, tablica) ter na ta način zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo.

Shranjevanje piškotkov je pod popolnim nadzorom brskalnika obiskovalca spletne strani, ki lahko shranjevanje omeji ali onemogoči. Piškotki so časovno omejeni. Brskalnik omogoča, da se obiskovalec sam odloči, ali bo dovolil njihovo shranjevanje na njegovi napravi:

Google Chrome

Mozilla Firefox

Opera

Safari

Internet Explorer

Upravljalec spletnega mesta skrbi, da spletna stran www.radiocenter.si shranjuje piškotke v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Več o piškotkih, ki jih uporabljajo spletna mesta, lahko preberete tukaj

7. Sprememba splošnih pogojev

RC si pridržuje pravico spremembe Splošnih pogojev. Spremembe bodo objavljene na spletni strani www.radiocenter.si vsaj 30 dni pred začetkom njihove veljavnosti. 

8. Izključitev odgovornosti

RC zavrača vsakršno odgovornost za škodo, ki bi lahko ali je nastala posameznikom zaradi vsebin, objavljenih na spletni strani www.radiocenter.si ali vsebin, objavljenih v radijskem programu Radia Center.

9. Vprašanja in reklamacije posameznikov

Za posamezna vprašanja se lahko posamezniki obrnejo na telefonsko številko 02 290 99 98 (vsak delavnik med 9.00 in 13.00 uro) ali na elektronski naslov: pr@radiocenter.si.

 

Ljubljana, 23.3.2023

 

Nagradne igre